Wergelandakademiet bygger på Henrik Wergelands folkeopplysningstanker slik disse ble videreført av forfatteren Ingeborg Refling Hagen i hennes arbeid med barn og ungdom og voksne etter krigen 1940-45. Wergelandakademiet arrangerer bl.a. litteraturseminarer og teaterturer og kultursommerleir for barn og ungdom.

 

Mer om vår bakgrunn

Gjennom møte med litteratur og annen kunst har Wergelandakademiet som mål at den enkelte skal lære mer om seg selv, om vår kultur og vår samtid, og etter evne bidra til å formidle denne kunnskapen videre. Wergelandakademiet vil utvikle personligheten og ansvarsfølelsen for fellesskapet, som viktige verdier i kampen mot historieløshet, massetenkning og passivitet.Wergeland-navnet assosierer både til folkeopplysnings-tradisjonen fra Henrik Wergeland og hans forfatterskaps verdensperspektiv.