Haandtryk

Startdato: 18. september 2024

Sluttdato: 21. mai 2025

Tid: 18.00 - 18.30

Sted: Skippergata 3 Oslo

Skippergata 3 er stedet der Henrik Wergeland første gang så sin Amalie Sofie. I de lokalene Amalie Sofies far hadde sitt skjenkested, finner vi nå Haandtryk, et moderne skjenkested oppkalt etter diktet Det første Haandtryk. Menyen har hentet navn fra verker av dikteren. Wergelandakademiet vil være tilstede en onsdag i måneden og presentere noen av diktene. Vi håper våre venner vil være sammen med oss der. Første gang er onsdag 18. september klokken 18.00.