Vi leser «Mennesket»

Startdato: 26. august 2024

Sluttdato: 26. august 2025

Tid: 19.00 - 21.00

Sted: Oslo

Wergelandakademiet inviterer til lesning av Henrik Wergelands «Mennesket». 

Lesegruppen vil samles hver siste mandag i måneden. Vi starter mandag 26. august.

I utgangspunktet er det satt av tid til lesning fra kl 19 til 21. For de som ønsker er det mulig å komme kl 18.30 og spise medbrakt mat. Hver tar med det de trenger å bruke til måltidet. Vi kan også velge å ha etterkontakt frem til kl 21.30. 

Vi er så heldige å kunne være i leiligheten til en av deltagerne sentralt i Oslo. I utgangspunktet er det plass til 9 påmeldte. Med tilpasninger kan vi være opp til 16. 

Tidsperspektiv på lesningen er beregnet til ca. ett år.

Påmelding så snart som mulig til Wergelandakademiet@gmail.com

Velkommen – beste hilsen fra styret i Wergelandakademiet.