Wergeland-seminaret 2022

Dato: 20. juni 2022

Tid: 17-19

Sted: Oslo Katedralskoles Bibliotek

Publisisten Wergeland i lys av sin samtid

Tett på dikterens førsteutgaver av bøker og trykksaker

 I løpet av sitt korte liv utga Henrik Wergeland bøker og andre trykksaker i et utrolig antall og tempo – i ettertid samlet i 23 tykke bind. Her finnes alt fra korte avisinnlegg og enkle skillingstrykk beregnet på allmuen, til påkostede bokutgivelser med eliten som målgruppe. I Oslo katedralskoles gamle bibliotek finnes nå mesteparten av hans utgivelser i førsteutgave, mange med dedikasjoner og personlige hilsener fra forfatteren. Dette sjeldne materialet er nå publisert og vitenskapelig kommentert i en praktbok, «Bibliotheca Wergelandiana». Denne utgivelsen er foranledningen til seminaret.

I bibliotekets Wergeland-samling kommer vi tett på skribenten og dikteren slik han ønsket å bli formidlet i sin samtid. For å nå fram til ulike målgrupper var han opptatt av den enkelte publikasjons utstyr og utforming.  Ikke minst benyttet han tidens trykkerier og de tekniske og estetiske mulighetene til fulle i en tid hvor denne virksomheten var et krevende håndverk i rivende utvikling. Wergeland var også her en pioner, antagelig den første norske forfatter som nedla et stort arbeid i formgivningen av sine publikasjoner.

Seminaret vil gjennom foredrag, korte innledninger om og opplesning fra noen av hans tekster i ulike genre, kaste nytt lys over forholdet mellom fysisk publikasjon og innhold, mellom trykksak som kulturhistorisk objekt og tekst som litteratur.

PROGRAM:

  • Katedralskolens Wergeland-samling i et bok- og kulturhistorisk perspektiv ved samlingsforvalter dr.phil. Ernst Bjerke 
  • Wergelands kjærlighetslyrikk, slik den fremkommer i den første antologien trykket etter hans død. Mag.art. Kristin Lyhmann
  • Werdelands diktning for barn, med utgangspunkt i
    «Vinterblommer i Barnekammeret» (1840)
    cand. philol. Beate Lind
  • Wergelands follkeopplysningsskrifter, med utgangspunkt i «For Arbeiderklassen» (1839) Cand. philol. Olaug Kristine Bringager
  • Wergelands sjømannsanger, med utgangspunkt i «Samling af Sange og Digte for den norske sjømand» (1839) og «Sidste reis. Sjømands-Vise» (1845). Dr.philos Anne Jorunn Kydland

Moderator er mag.art. Frithjof Bringager, Wergelandakademiet.

Kort pause med kaffe og forfriskninger.

Entré kr 100, ingen påmelding