Tidligere arrangementer

Her finner du tidligere arrangementer siden 2015. Arrangementer før 2015 kan lastes ned her

Russland – frykt og forhåpninger

Dato: 20. september 2022

Tid: 19:30 - 21:00

Sted: Antroposofisk selskap, Josefines gate 12, 0351 Oslo

Så vel i Vesten som i egne øyne har Russland i flere århundrer skapt både frykt og forhåpninger. I våre dager har frykten overtaket; nesten hundre tusen russere har flyktet siden krigen brøt ut mellom de to nabolandene.

Frykten skyldes landets autoritære styresett. Forhåpningene er knyttet til de tanker som er formidlet gjennom blant annet den russiske litteraturen og den åndstradisjon som eksisterer i landet. 

Det er utenkelig at Russland nå skal bli medlem i EU eller NATO. Russland har alltid betraktet seg selv som – og blitt betraktet av flere tenkere i Vesten – som et definitivt annerledes sted enn Europa. Det forvalter verdier som er annerledes – og til og med glemt –  i Vesten.

Filosofen Johann Gottfried von Herder (1744 – 1803) omtalte Russland som «Menneskefremtidens land»; den danske litteraturkritikeren Georg Brandes (1842 – 1927) avslutter sin reiseskildring fra Russland med ordene «Sort Jorde, frugtbar Jord, ny Jord […] Moderskjødet for nye Virkeligheder og ny Mystik – Russland og Fremtiden. Antroposofiens grunnlegger, Rudolf Steiner (1861 – 1925), skildrer en rekke steder Russland som et fremtidig, broderskapets rike. 

Disse drømmene om Russland som fremtidens sted deles også av en rekke russiske intellektuelle, både i fortiden og nåtiden. Den fellesnevner vi kan finne både i de russiske fremtidsvyene og de vestlige, er opplevelsen av at Russland er bærer av en større og mer dyptgripende åndelighet enn Vesten. Den forestillingen går helt tilbake til 1500-tallet og har sammenheng med den russiske ortodoksi. På 1800-tallet og frem til i dag har landet da også fostret forfattere og andre kunstnere av enorme dimensjoner – det er nok å nevne Fjodor Dostojevskij. 

Likevel er landet, både i historien og i dag, preget av den faktiske virkelighet som både er grusom og blodig. 

Forfatteren Peter Normann Waage har arbeidet med russisk litteratur og idéhistorie i 50 år og vil kaste lys over forholdet mellom Russlands tilsynelatende edle, åndelige virkelighet og den ytre sett brutale virkeligheten. 

Entré kr 150

Wergeland-seminaret 2022

Dato: 20. juni 2022

Tid: 17-19

Sted: Oslo Katedralskoles Bibliotek

Publisisten Wergeland i lys av sin samtid

Tett på dikterens førsteutgaver av bøker og trykksaker

 I løpet av sitt korte liv utga Henrik Wergeland bøker og andre trykksaker i et utrolig antall og tempo – i ettertid samlet i 23 tykke bind. Her finnes alt fra korte avisinnlegg og enkle skillingstrykk beregnet på allmuen, til påkostede bokutgivelser med eliten som målgruppe. I Oslo katedralskoles gamle bibliotek finnes nå mesteparten av hans utgivelser i førsteutgave, mange med dedikasjoner og personlige hilsener fra forfatteren. Dette sjeldne materialet er nå publisert og vitenskapelig kommentert i en praktbok, «Bibliotheca Wergelandiana». Denne utgivelsen er foranledningen til seminaret.

I bibliotekets Wergeland-samling kommer vi tett på skribenten og dikteren slik han ønsket å bli formidlet i sin samtid. For å nå fram til ulike målgrupper var han opptatt av den enkelte publikasjons utstyr og utforming.  Ikke minst benyttet han tidens trykkerier og de tekniske og estetiske mulighetene til fulle i en tid hvor denne virksomheten var et krevende håndverk i rivende utvikling. Wergeland var også her en pioner, antagelig den første norske forfatter som nedla et stort arbeid i formgivningen av sine publikasjoner.

Seminaret vil gjennom foredrag, korte innledninger om og opplesning fra noen av hans tekster i ulike genre, kaste nytt lys over forholdet mellom fysisk publikasjon og innhold, mellom trykksak som kulturhistorisk objekt og tekst som litteratur.

PROGRAM:

 • Katedralskolens Wergeland-samling i et bok- og kulturhistorisk perspektiv ved samlingsforvalter dr.phil. Ernst Bjerke 
 • Wergelands kjærlighetslyrikk, slik den fremkommer i den første antologien trykket etter hans død. Mag.art. Kristin Lyhmann
 • Werdelands diktning for barn, med utgangspunkt i
  «Vinterblommer i Barnekammeret» (1840)
  cand. philol. Beate Lind
 • Wergelands follkeopplysningsskrifter, med utgangspunkt i «For Arbeiderklassen» (1839) Cand. philol. Olaug Kristine Bringager
 • Wergelands sjømannsanger, med utgangspunkt i «Samling af Sange og Digte for den norske sjømand» (1839) og «Sidste reis. Sjømands-Vise» (1845). Dr.philos Anne Jorunn Kydland

Moderator er mag.art. Frithjof Bringager, Wergelandakademiet.

Kort pause med kaffe og forfriskninger.

Entré kr 100, ingen påmelding

«Når det spirer» – Kulturarbeidet Suttung

Dato: 13. november 2021

Tid: 13:00 - 15:00

Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass, Oslo. Store auditorium

«Når det spirer» – Kulturarbeidet Suttung

«Når det spirer en gang i vårt spor er det Wergelands tanker som gror»

Hvordan har Henrik Wergeland inspirert Ingeborg Refling Hagen
i hennes langvarige og varierte pedagogiske kulturarbeid, Suttung, og i hennes forfatterskap?

Frøydis Alvær, forfatter og teaterpedagog, tar for seg hvordan barnearbeidet i suttungbevegelsen brukte og var inspirert av Wergelands forfatterskap og ideer.

Kristin Lyhmann, høyskolelektor, vil gå inn i Suttungteaterets arbeid med Wergelands dramatikk.

Dagne Groven Myhren, professor emeritus, viser tilknytning mellom forfatterskapet til Ingeborg Refling Hagen og Henrik Wergeland.

Billetter kr 100 ved inngangen.

NB: For påmelding, send e-post til styret@wergelandakademiet.no

Filmvisning «De andres liv»

Dato: 13. oktober 2021

Tid: 18:00

Sted: Cinemateket, Dronningens Gate 16, Oslo

Filmvisning «De andres liv»

Gjennom samarbeidet med Cinemateket tilbyr Wergelandakademiet rabatert inngang til den Oscar-belønte tyske filmen «De andres liv» 13. oktober kl 18:00

Filmen, som står på lister over verdens beste filmer gjennom tidene, handler om det hemmelige politiet Stasi sin omfattende overvåking og undertrykkelse av privatpersoners rettigheter i Øst-Berlin i årene før murens fall.

Filmens tematikk har fått ny aktualitet de siste årene – i dag blir mange av våre aktiviteter slik som butikkkjøp, søk på internett, reiser og bevegelser loggført og lagret i et uvisst antall bedrifters servere – mer skjult, men mindre farlig?

Filmen formidler også kunstens moralske og forvandlende kraft i et kaldt og grått samfunn.

Inngang kr 50

«Jeg vil lete og banke» – foredrag og boklansering

Dato: 21. november 2020

Tid: 13:00

Sted: Litteraturhuset i Oslo

«Jeg vil lete og banke» – foredrag og boklansering

UTSATT INNTIL VIDERE!

I anledning 100-årsjubilet for Ingeborg Refling Hagens debut som forfatter lanseres boka  «Det brenner en ild», en ny bok om Ingeborg Refling Hagens liv og virke.

Redaktør Berit Tversland holder et foredrag om Ingeborg Refling Hagens lesemetode og arbeid med litterære tekster.

Inngang kr. 100

Gjeldende smitteverntiltak blir fulgt

Utflukt fra Oslo til Stein skole på Nes og kulturhuset Fredheim på Tangen.

Dato: 13. september 2020

Tid: 10:00-17:00

Sted: Stein Skole, Fredheim

Utflukt fra Oslo til Stein skole på Nes og kulturhuset Fredheim på Tangen.

Vi planlegger å gjennomføre dette arrangementet med smitteverntiltak.

 1. september arrangeres det en innholdsrik heldagsutflukt: Avgang med buss fra Helsfyr kl 10.00, og retur til Oslo med ankomst 16.45. I programmet inngår:
 • Omvisning på Stein skole med dens fantastiske utsmykninger av kjente malere som Reidar Aulie, Dagfinn Werenskiold og Henrik Sørensen – en unik ramme for barnas læring som Ingeborg Refling Hagen var en av initiativtakerne til.
 • Omvisning i Ingeborgs kunstnerhjem Fredheim, kraftsenteret for hennes kulturarbeid etter krigen
 • Guidet vandring i Ingeborgs Tangen-landskap gjenopplevd gjennom hennes fortellinger, minner og dikt.

Prisen pr deltaker – kr. 600 – dekker også lunsj og kaffe/te med kaker på Fredheim.

Påmelding: Send mail til wergelandakademiet@gmail.com

Geir Uthaug: Wergeland og Vigeland

Dato: 6. november 2019

Tid: 18:00-19:00

Sted: Vigeland Museum, Oslo

Geir Uthaug: Wergeland og Vigeland

Wergeland-dagene 2019: Bare et dyr?

Dato: 21. september 2019

Tid: 13:00-15:30

Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass

Bare et dyr? Henrik Wergeland og dyrene:
Engasjement, posei og etikk

Foredragsserie i tilknytning til Wergeland-dagene 2019

Wergeland på Veslebrunen. E. Werenskiold

4 korte foredrag med kulturhistoriske, litterære og aktuelle perspektiver på Wergelands forhold til dyr og bruk av dem som motiv og metafor i sin poesi. Han var antagelig landets første «dyreverner» som kjempet dyrenes sak i både tekst og liv. I vakre og visjonære dikt knytter Wergeland dyr og mennesker sammen i en kosmisk helhetstenkning. Menneskets forhold til dyrene blir en test på vår moralske standard og evne til omsorg for naturen. Denne tematikken peker fram mot vår tids debatt om dyremangfold, artsutryddelse og dyrevelferd.

Program:

Mag.art Frithjof Bringager, Wergelandakademiet
Dyrene i Henrik Wergelands liv og diktning

Professor emeritus i nordisk litteratur ved UiA, Andreas Lombsnæs
Alt må høres! Dyrenes stemme i Wergelands diktning

Professor emerita i etnologi ved UiO, Liv Emma Thorsen
Veslebrunen og Black beauty. Hester og dyrevern på Wergelands tid

Professor i dyreetikk ved NMBU,  Inger Lise Andersen
Bare et dyr? Aktuelle problemstillinger på dyr og dyrevern

Enkel servering. Entre 100 kr

Arrangør: Wergelandakademiet
Støttes av Fritt Ord og Oslo kommunes kulturavdeling

Wergeland-dagene 2019: Familiedag på Bymuseet

Startdato: 15. september 2019

Sluttdato: 21. september 2019

Tid: Kl 12:00 og 14:00

Sted: Bymuseet

«Den prektigkledde sommerfugl» – Familiedag på Bymuset

Wergelandakadmiet deltar på arrangementet «Barnas dyredag» knyttet til utstillingen «Dyr i Byen». Vi skal synge barnesanger om dyr av Wergeland og ha sommerfuglverksted.

Vanlig billettpris for voksne. Kr. 50,- per barn

Wergeland-dagene 2019: Kjenn din by

Dato: 10. september 2019

Tid: 18:00

Sted: Børsen, Tollbugata 2

«Kjenn din by» – Med Wergeland i Kvadraturen

Fra skole- og studenttid til forelskelse og arbeidsliv. En vandring i Wergelands fotspor i området rundt Akershus festning.

Gratis