Tidligere arrangementer

Her finner du tidligere arrangementer siden 2015. Arrangementer før 2015 kan lastes ned her

Wergeland-dagene 2019: Bare et dyr?

Dato: 21. september 2019

Tid: 13:00-15:30

Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass

Bare et dyr? Henrik Wergeland og dyrene:
Engasjement, posei og etikk

Foredragsserie i tilknytning til Wergeland-dagene 2019

Wergeland på Veslebrunen. E. Werenskiold

4 korte foredrag med kulturhistoriske, litterære og aktuelle perspektiver på Wergelands forhold til dyr og bruk av dem som motiv og metafor i sin poesi. Han var antagelig landets første «dyreverner» som kjempet dyrenes sak i både tekst og liv. I vakre og visjonære dikt knytter Wergeland dyr og mennesker sammen i en kosmisk helhetstenkning. Menneskets forhold til dyrene blir en test på vår moralske standard og evne til omsorg for naturen. Denne tematikken peker fram mot vår tids debatt om dyremangfold, artsutryddelse og dyrevelferd.

Program:

Mag.art Frithjof Bringager, Wergelandakademiet
Dyrene i Henrik Wergelands liv og diktning

Professor emeritus i nordisk litteratur ved UiA, Andreas Lombsnæs
Alt må høres! Dyrenes stemme i Wergelands diktning

Professor emerita i etnologi ved UiO, Liv Emma Thorsen
Veslebrunen og Black beauty. Hester og dyrevern på Wergelands tid

Professor i dyreetikk ved NMBU,  Inger Lise Andersen
Bare et dyr? Aktuelle problemstillinger på dyr og dyrevern

Enkel servering. Entre 100 kr

Arrangør: Wergelandakademiet
Støttes av Fritt Ord og Oslo kommunes kulturavdeling

Wergeland-dagene 2019: Familiedag på Bymuseet

Startdato: 15. september 2019

Sluttdato: 21. september 2019

Tid: Kl 12:00 og 14:00

Sted: Bymuseet

«Den prektigkledde sommerfugl» – Familiedag på Bymuset

Wergelandakadmiet deltar på arrangementet «Barnas dyredag» knyttet til utstillingen «Dyr i Byen». Vi skal synge barnesanger om dyr av Wergeland og ha sommerfuglverksted.

Vanlig billettpris for voksne. Kr. 50,- per barn

Wergeland-dagene 2019: Kjenn din by

Dato: 10. september 2019

Tid: 18:00

Sted: Børsen, Tollbugata 2

«Kjenn din by» – Med Wergeland i Kvadraturen

Fra skole- og studenttid til forelskelse og arbeidsliv. En vandring i Wergelands fotspor i området rundt Akershus festning.

Gratis

Wergeland-dagene 2019: Åpningskonsert

Dato: 5. september 2019

Tid: 19:00

Sted: Ballsalen i Frogner Hovedgård, Bymuseet.

Wergeland-dagene 2019

Åpningskonsert

Toner og poesi fra Wergelands tid. Konsert med fiolinist Henning Kraggerud m.fl. Tekstopplesning ved Wergelandakademiet.

Entré kr 280, billett ved inngangen eller via lenken til venstre.

Dikteren i byen – Wergelands Christiania

Dato: 15. september 2018

Tid: 13:00 - 16:00

Sted: Litteraturhuset

Hvordan levde Henrik Wergeland i Christiania etter at han flyttet til byen i 1834? Hva finnes fortsatt av steder med betydning for liv, diktning og ettertidens heroisering? Hvordan var hovedstaden på Wergelands tid? Hvordan ble 17. mai feiret da Norge var i union med Sverige?

Wergelandmonumentet-i-Studenterlunden-banner

Hør om Wergelands liv, diktning, Christiania på hans tid og spor i dagens Oslo.  Det blir foredrag i spennet mellom by-, kunst-, og litteratur – og kulturhistorie. Billetter 100 kr, kjøpes ved inngangen. Innlegg du vil få høre:

Program:

Kl. 13 – 13.15: Velkommen, kulturinnslag og kort introduksjon til tema og opplegg

Kl. 13.15 – 13.45: Professor Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland i Kristiania; Kampår, lykke og fortvilelse

Kl. 13.50 – 14.20: Professor Bjarne Markussen: Steder i Wergelands diktning

Kl. 14.20 – 14.35: Pause med kaffe/te, frukt og kanelsnurre

Kl. 14.40 – 15.00: Avdelingsleder Linken Apall-Olsen: Wergelands Kristiania på 1830- og 40-tallet: Byutvikling og miljø

Kl. 15.05 – 15.25: Professor emeritus Jahn Thon: Wergeland, Chr. Krohgmonumentet og de første 17-mai feiringene i Kristiania

Kl. 15.30 – 15.50: Mag.art. Frithjof Bringager, På sokkel i sentrum. Bergsliens kontroversielle Wergeland-monument i Studenterlunden

Kl. 15.50 – 16: Avslutning

 

Arrangementene får økonomisk støtte fra Fritt Ord og fra Kulturetaten, Oslo Kommune.

byvaap-rgb

Wergelands Christiania – Byvandring 11. september

Dato: 11. september 2018

Tid: 18:00

Sted: Studenterlunden

Hvordan levde Henrik Wergeland i Christiania etter at han flyttet til byen i 1834? Hva finnes fortsatt av steder med betydning for liv, diktning og ettertidens heroisering? Hvordan var hovedstaden på Wergelands tid? Hvordan ble 17. mai feiret da Norge var i union med Sverige?

Tirsdag 11. september kl 18:00 blir det gjentagelse byvandringen «Wergelands Christiania» , denne gang i samarbeid med Oslo Bymuseum i serien «Kjenn din by». Den begynner ved Wergelandmonumentet i Studenterlunden, går via «Grotten» i Slottsparken til boligen i Damstredet, og avsluttes ved gravmonumentet på Vår Frelsers gravlund. Det blir diktopplesning underveis.

Guide er kunsthistoriker mag. art. Frithjof Bringager.  Byvandringen er gratis.

 

 

Wergelands Christiania – Byvandring 17. juni

Dato: 17. juni 2018

Tid: 13:00-15:00

Sted: Wergelandsstatuen i Studenterlunden

Årets 17. juni-feiring blir markert med en spennende byvandring mellom viktige steder i Wergelands Christiania

Guide er kunsthistoriker Frithjof Bringager, som har vært avdelingsleder ved Nasjonalgalleriet og seniorkurator ved Nasjonalmuseet.Wergelands bolig , Grotten

Fra Wergeland flyttet til Christiania i 1834 og til hans død 11år senere, kom mennesker og miljøer i byen til å spille en stor rolle for hans korte liv – på godt og vondt. På denne første vandringen i dikterens fotspor skal vi bli nærmere kjent med fire utvalgte steder i dagens Oslo som kan fortelle noe vesentlig om hans liv, diktning og senere betydning som nasjonalt ikon: Fra Bergsliens statue i Studenterlunden, over «Grotten», huset han fikk bygget i utkanten av Slottsparken, til boligen han leide som nygift i Damstredet, med Veslebrunens stall og egen dikterpaviljong. Vandringen avsluttes ved hans gravmonument på Vår Frelsers gravlund, bekostet i takknemlighet av svenske og danske jøder.

Det vi også bli lest dikt og sunget på de ulike stoppestedene underveis.

Oppmøte kl 13:00 møtes vi ved Wergelandstatuen i Studenterlunden, Johanne Dybwads plass, 0161 Oslo.

Avslutning ca kl. 14:30. Etter vandringen blir det servert kaffe og kaker i dikterboligen i Damstredet 1-3.

Velkommen!

Antigone på Det Norske Teatret

Dato: 25. april 2018

Tid: 19:15-21:00

Sted: Det Norske Teatret

antigoneDet Norske Teatret setter opp en av de store greske tragediene, Antigone, av Sofokles

Wergelandakademiet har reservert et visst antall billetter til sterkt rabattert pris til forestillingen onsdag 25.april.

Da vil Eirik Welo, førstelektor i gammelgresk ved Universitetet i Oslo, holde en introduksjon til forestillingen kl. 19.15. i 2.etasje i teateret. Hvilken betydning hadde teateret for framveksten av demokratiet i Athen? Hvilken plass hadde mytene i det antikke greske samfunnet? Er de fremdeles aktuelle i vår tid? Forestillingen starter kl. 20.00

Pris pr. billett er kr. 385 (ordinær pris kr. 480).
Billetter blir kjøpt ved å betale til
Wergelandakademiets konto 15036 750 100 senest innen 23. mars.
NB! Begrenset antall billetter!
Billettene blir delt ut i teateret før teaterforestillingen.

Vennlig hilsen
Styret i Wergelandakademiet

Barndom på Cinemateket

Dato: 29. november 2017

Tid: 18:00-20:45

Sted: Cinemateket

barndom

Cinemateket viser i samarbeid med Wergelandakademiet filmen «Barndom» som tar for seg de voksnes møte med barn. Filmen er spilt inn i naturskjønne omgivelser i Aurora barnehage på Nesodden. Leder i Aurora barnehage Bjørg Lobben Røed innleder fremvisningen, og inviterer til dialog rundt filmens innhold etterpå.

Billetter kjøpes gjennom Cinematekets nettsider

Wergelanddagen 2017 på Tangen

Dato: 17. juni 2017

Tid: 10:30-18:00

Sted: Tangen, Stange

I år arrangerer vi ikke noen feiring av Wergelanddagen 17. juni i Oslo, men vi oppfordrer til å delta på feiringen på Ingeborg Refling Hagen kulturhus Fredheim på Tangen i Stange, som i det siste har gjennomgått oppussing og oppgraderinger.
 
Dagen faller i år på en lørdag, og det er en fin utflukt med toget til Tangen. Blomstertoget vil gå fra Tangen stasjon kl 10:30 til Fredheim, der det vil være program utover dagen.