Utgangspunktet: Suttungbevegelsen

«Suttung er en bevegelse i folkeopplysningens tjeneste»

sa forfatteren Ingeborg Refling Hagen (bildet til venstre). Refling Hagen har bevisst utviklet utøvingspedagogikken ved å kalle mange tiders og folkeslags diktere og filosofer inn til direkte pedagogisk tjeneste i møte med mennesker på alle alderstrinn. Den skapende situasjon som vokser frem av dette møtet utvikler persoligheten og ansvarsfølelsen for fellesskapet, som er viktigere verdier i kampen mot historieløshet, massetenknig og passivitet.

Wergelandakademiet vil videreføre Suttungbevegelsens ideer slik de er blitt utviklet av Ingeborg Refling Hagen og hennes elever. Målet er at den enkelte stadig skal lære mer om seg selv, om vår kultur og vår samtid, og etter evne bidra til å formidle denne kunnskapen videre.

Vi tar ansvar for formidling av kulturverdier utover tidens sterkt kommersialiserte mediatilbud. Den skal være et forum for kulturell og pedagogisk idéutveksling, samt en plattform for arbeidsmåter som er tjenlige i en aktiv tilegnelse av litteratur og kunst.

 

Akademiets historie

Noen ildsjeler planlegger opprettelsen av Wergelandakademiet vinteren 1985/86. Driften begynner i januar 86. Virksomheten består av seminarer og leirer. Det var en videreføring av den leirvirksomheten som hadde blitt drevet av Suttung-bevegelsen fra 1959. Det aller første året, 1986, ble virksomheten lagt til Stein skole, Nes på Romerike, der Reidar Aulies berømte Wergelandsbilde henger. Dermed fikk akademiet lokaler som øyeblikkelig ga det en profilering.

Senere kom også andre lokaler også inn i bildet: Wergelandakademiet fikk leie Lillerommen kultursenter på Vormsund av Nes kommune til sin virksomhet.rnrnFra ca 1988/89 og frem til september 1994 disponerte Wergelandakademiet en leilighet i Ullevålsveien 58. Her har de fleste seminarer og andre aktiviteter foregått i denne perioden. I noen år etter dette ble lokaler i Markus Menighetshus og Aker menighetshus ved St. Hanshaugen benyttet.

Fra 2010 har vi hatt et tett samarbeid med Litteraturhuset i Oslo og har holdt mange seminarer der. I 2015 ble akademiet stiftet som en ordentlig forening, og mye av driften kunne dermed gjøres gjennom ikke-private tjenester og kanaler.

Stiftelse 7. juni 1986 på Stein skole

 

Les Eli Eeg-Henriksens åpningstale