Wergeland-dagene 2019: Bare et dyr?

Dato: 21. september 2019

Tid: 13:00-15:30

Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass

Bare et dyr? Henrik Wergeland og dyrene:
Engasjement, posei og etikk

Foredragsserie i tilknytning til Wergeland-dagene 2019

Wergeland på Veslebrunen. E. Werenskiold

4 korte foredrag med kulturhistoriske, litterære og aktuelle perspektiver på Wergelands forhold til dyr og bruk av dem som motiv og metafor i sin poesi. Han var antagelig landets første «dyreverner» som kjempet dyrenes sak i både tekst og liv. I vakre og visjonære dikt knytter Wergeland dyr og mennesker sammen i en kosmisk helhetstenkning. Menneskets forhold til dyrene blir en test på vår moralske standard og evne til omsorg for naturen. Denne tematikken peker fram mot vår tids debatt om dyremangfold, artsutryddelse og dyrevelferd.

Program:

Mag.art Frithjof Bringager, Wergelandakademiet
Dyrene i Henrik Wergelands liv og diktning

Professor emeritus i nordisk litteratur ved UiA, Andreas Lombsnæs
Alt må høres! Dyrenes stemme i Wergelands diktning

Professor emerita i etnologi ved UiO, Liv Emma Thorsen
Veslebrunen og Black beauty. Hester og dyrevern på Wergelands tid

Professor i dyreetikk ved NMBU,  Inger Lise Andersen
Bare et dyr? Aktuelle problemstillinger på dyr og dyrevern

Enkel servering. Entre 100 kr

Arrangør: Wergelandakademiet
Støttes av Fritt Ord og Oslo kommunes kulturavdeling