«Når det spirer» – Kulturarbeidet Suttung

Dato: 13. november 2021

Tid: 13:00 - 15:00

Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass, Oslo. Store auditorium

«Når det spirer en gang i vårt spor er det Wergelands tanker som gror»

Hvordan har Henrik Wergeland inspirert Ingeborg Refling Hagen
i hennes langvarige og varierte pedagogiske kulturarbeid, Suttung, og i hennes forfatterskap?

Frøydis Alvær, forfatter og teaterpedagog, tar for seg hvordan barnearbeidet i suttungbevegelsen brukte og var inspirert av Wergelands forfatterskap og ideer.

Kristin Lyhmann, høyskolelektor, vil gå inn i Suttungteaterets arbeid med Wergelands dramatikk.

Dagne Groven Myhren, professor emeritus, viser tilknytning mellom forfatterskapet til Ingeborg Refling Hagen og Henrik Wergeland.

Billetter kr 100 ved inngangen.

NB: For påmelding, send e-post til styret@wergelandakademiet.no