Teaterkveld – «Etterlyst: Jesus»

Dato: 30. november 2016

Tid: 19:15

Sted: Det Norske Teateret

Teaterkveld – «Etterlyst: Jesus»

Wergelandakademiet har reservert 30 billetter til forestillingen Etterlyst: Jesus på Det Norske Teateret med Svein Tindberg og Bjørn Eidsvåg onsdag 30 november kl 19:15.

Denne dagen gis det i tillegg en introduskjon til forestillingen ved Petter Skippervold.

etterlyst

Fra Det norske teaterets nettsider:

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.

Påmeldingen er nå stengt