Wergeland-dagene 2019: Familiedag på Bymuseet

Startdato: 15. september 2019

Sluttdato: 21. september 2019

Tid: Kl 12:00 og 14:00

Sted: Bymuseet

«Den prektigkledde sommerfugl» – Familiedag på Bymuset

Wergelandakadmiet deltar på arrangementet «Barnas dyredag» knyttet til utstillingen «Dyr i Byen». Vi skal synge barnesanger om dyr av Wergeland og ha sommerfuglverksted.

Vanlig billettpris for voksne. Kr. 50,- per barn