Kontakt

Har du spørsmål til våre arrangementer eller vårt arbeid?

Send en e-post til styret@wergelandakademiet.no


Medlemskap

Det går an å melde seg inn i Wergelandakademiet og på den måten kunne bidra i vårt arbeid i forskjellig grad. Vi tilbyr to former for medlemskap:

  1. Representantskapsmedlem (engangsavgift kr 6500)
    Du blir livsvarig innmeldt og har stemmerett på våre generalforsamlinger. Du må stå inne for vår formålsparagraf
    og våre vedtekter. Din søknad vil bli vurdert og eventuellt innvilget etter påfølgende generalforsamling.
  2. Venneforeningsmedlem (årlig avgift kr 150)
    Du blir med i Wergelandakademiets venneforening
    og kan delta på dens aktiviteter. Du mottar jevnlig våre utsendinger til seminarer og leirer.

 

Er du representant for en skole, bibliotek e.l. kan din organisasjon stå tilknyttet, og informasjon blir sendt deg for videre distribusjon av deg.


Adresseendring

Dersom du har  byttet e-postadresse er vi veldig glad for å få beskjed om dette!